Privacybeleid 

1. De firma Snel Airco’s hanteert de wettelijke richtlijnen op het gebied van privacy dit betekent dat de onderneming naar beste willens en wetens zal handelen om uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, ip adres en alle andere gegevens die u opgeeft tijdens uw bezoek te beschermen.

2 De onderneming zorgt voor een versleutelde SSL-verbinding herkenbaar aan het slotje in de browser, hierdoor worden gegevens die de consument opgeeft op de website versleuteld verzonden.

3. De onderneming verwerkt de gegevens op beveiligde servers, van betrouwbare externe Nederlandse hosting partijen.

4. De onderneming laat de consument zijn betalingen verrichten bij een externe payment provider in een afgeschermde en beveiligde omgeving. In ons geval neemt de firma Mollie deze betalingen uit handen.

5. De consument heeft te allen tijde inzicht in de gegevens die zijn opgeslagen in zijn of haar account. Deze gegevens zijn direct op de website beschikbaar en te vinden onder de link mijn account.

6. De consument heeft het recht om op te vragen welke gegevens de onderneming nog meer heeft verzameld over de consument. Omdat de onderneming de plicht heeft om uw persoonsgegevens te beschermen, kan bij twijfel of de aanvrager de rechtmatige persoon is, die deze aanvraag doet, om een legitimatie gevraagd worden voordat wij overgaan tot het overhandigen van deze informatie. Voor het opvragen van deze gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot: Snel Airco’s, vermeld hierbij uw Naam en adres en uw gebruikersnaam van de website.

7. De consument heeft het recht om vergeten te worden, dit betekent dat de consument de onderneming kan verzoeken tot het verwijderen van zijn of haar gegevens met uitzondering van de door ons opgeslagen facturen die wij wettelijk gezien moeten bewaren voor de belastingdienst. De consument kan zelf zijn of haar account stopzetten in de instellingen onder mijn account. En kan tevens een verzoek indienen om alle gegevens permanent uit onze systemen te verwijderen. Omdat de onderneming de plicht heeft om uw persoonsgegevens te beschermen, kan bij twijfel of de aanvrager de rechtmatige persoon is, die deze aanvraag doet, om een legitimatie gevraagd worden voordat wij overgaan tot het verwijderen van deze informatie. Voor het aanvragen van een verwijdering van deze gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot: Snel Airco’s, vermeld hierbij uw Naam en adres en uw gebruikersnaam van de website.

8. Indien er lopende geschillen zijn mag de onderneming wachten met het verwijderen van de gegevens totdat het geschil is opgelost.

9. De onderneming zal alles wat in zijn macht ligt doen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, en deze dus ook nooit vrijwillig uit handen geven. Tenzij we hiervoor gedwongen worden uit de naam van bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek.

10. De onderneming zal de verzamelde persoonsgegevens van de consument nooit aan derden verkopen en/of vrijwillig beschikbaar stellen.

11. De onderneming heeft het recht om persoonsgegevens van de consument te delen, medewerkers en met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de bestelling of een installatie. De gegevens die wij hiervoor delen beperken zich vanzelfsprekend enkel en alleen tot de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de bestelling.

12. De onderneming doet zijn uiterste best om de systemen en veiligheidsvoorzieningen up-to-date te houden om zo de gegevens van de consument naar beste weten te beschermen.

123. De onderneming zal in een geval van een ontdekte hackaanval waarbij persoonlijke gegevens buit zijn gemaakt, de getroffen consumenten hiervan zover mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. Tevens zal aangifte worden gedaan en melding van het voorval worden gedaan

14. De consument begrijpt, accepteert en draagt zelf het risico, dat door het gebruiken van onze webshop die verbonden is met het openbare internet, er ook risico’s bestaan, voor de consument. En dat ondanks de vele maatregelen die de onderneming neemt om de gegevens zo goed als mogelijk te beschermen, het toch kan gebeuren dat gegevens door bijvoorbeeld een systeem of menselijke fout of door bijvoorbeeld een hackaanval in verkeerde handen terecht kunnen komen. De onderneming verwerpt dan ook verdere aansprakelijkheid.

15. In het geval van bijvoorbeeld prijsvragen die wij organiseren kunnen aanvullende voorwaarden gelden waardoor wij toestemming hebben om toch een naam van bijvoorbeeld een prijswinnaar bekend te maken mochten er aanvullende voorwaarden zijn bij een prijsvraag dan zal dit vermeld worden op de informatie pagina van de desbetreffende prijsvraag.